Onamo 'namo

Himna Kralja Nikole (Crna Gora)

Onamo, 'namo, za brda ona
Govore da je razoren dvor
Mojega cara; onamo vele
bio je negda junački zbor.

Onamo, 'namo, da viđu Prizren
Tamo je moje, doma ću doć'
Starina mila, tamo me zove
Tu moram jednom oružan proć'.

Onamo, 'namo, sa razvalina
dvorova carskih vragu ću reć'
"S ognjišta milog bježi mi, kugo,
zajam ti moram vraćati već'!"

Onamo, 'namo, za brda ona
kazuju da je zeleni gaj
pod njim se dižu Dečani sveti;
molitva u njih prisvaja raj.

Onamo, 'namo, za brda ona,
gdje nebo plavo savija svod;
na srpska polja, na polja bojna,
onamo braćo, spremajmo hod!

Onamo, 'namo, za brda ona,
pogažen konj'ma klikuje Jug:
"U pomoć, djeco, u pomoć, sinci,
svetit' me starca - svet vam je dug

Onamo, 'namo, sablji za stara
njegova rebra da tupim rez
po turskim rebrim'; da b'jednoj raji
njom istom s ruku res'jecam vez!

Onamo, 'namo, za brda ona,
Milošev, kažu, prebiva grob!
Onamo pokoj dobiću duši,
kad Srbin više ne bude rob.